Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en spejder over 15 år, samt en leder fra hver enhed.

Kort fortalt betyder, det at være i bestyrelsen

  • at man er med i fællesskabet
  • er med til at præge rammerne for fællesskabet
  • er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved

  • at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre
  • at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at med at søge fonde til indkøb af nye materialer, til ture
  • at være tovholder i økonomi
  • at være sparringspartner
  • at være en stemme, når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.

Lars Preben Rasmussen
Formand

Else Birkbak
Gruppeleder og leder for ulve
Frank Nørgaard
Kasserer

Johnny Vandkrog Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Lars Panduro Mogensen
Bestyrelsesmedlem


Karina Hansen
Bestyrelsesmedlem


Anders Engelund Jensen
Gruppeassistent og leder for ulve

Thorbjøn Martens Illemann
Leder for familiespejder
Lillemor Eriksen
Leder for bæver

Malene Birke Larsen
Leder for junior

Peter H. Gregersen
Leder for trop, senior og rover
Peer Nielsen
Spejdere over 15 år

Mette Nielsen
Spejder over 15 år