Hvad er et grupperåd?

Grupperådet er KFUM-Spejderne Aabybro gruppes bestyrelse og består af:

 • Grupperådsformanden
 • Kasseren
 • 2-5 forældrerepræsentanter
 • Gruppelederen
 • Gruppeassistenten
 • Enhedslederne
 • 1 spejder over 15 år, som ikke er leder i gruppen

Lederne vælger gruppelederen og gruppeassistenten.

Gruppelederen og gruppeassistenten, enhedslederne tegner grupperådet sammen med de forældervalgte.

Aabybro Gruppe har valgt denne struktur i grupperådet, sådan at vi kan sikre, at alle kan komme til orde, er med i beslutningerne, og har den samme information.

Grupperådsmedlemmerne er valgt på det årlige gruppemøde (generalforsamling), og de vælges typisk for en toårig periode. Det tilstræbes, at de forældervalgte repræsenterer forskellige enheder, så grupperådet kan varetage medlemmernes interesser, så bredt som muligt.

Formanden vælges blandt forælderepræsentanterne på først kommende grupperådsmøde efter gruppemødet.

Kassereren skal ikke nødvendigvis findes blandt de valgte til grupperådet. Vedkommende må godt indsuppleres efterfølgende.

Grupperådets formål og opgaver

Grupperådets arbejde, opgaver og rollefordeling kan beskrives kort på denne tegning.

grupperaad

Grupperådet er en ring af mennesker, der både er forældervalgte og ledere.

Ledernes primære fokus bør være det ugentlige spejderarbejde, altså arbejdet med børn og unge.

Forældrenes rolle er primært, at kigge ud af i forhold til kommune og øvrige samarbejdspartnere.

De opgaver som grupperådet i fællesskab skal løse er:

 • Samarbejde og retning
 • Fysiske rammer
 • Ledertrivsel og rekruttering
 • Synlighed
 • Økonomi

Læs mere om grupperådet på:
https://issuu.com/kfum-spejderne/docs/grupper__dsh__ndbog_a5_korr04