Retningslinjer

Retningslinjer for benyttelse af Den Grønne Naturplads

 • Pladsen efterlades altid som den er modtaget.
 • Der må ikke fældes eller skæres i buske og træer.
 • Borde/bænkesæt placeres, hvor de stod ved ankomst.
 • Affald skal lægges i affaldscontainer ved hytten.
 • Bål skal altid slukkes, inden hytten forlades.
 • Grillristen skal rengøres efter brug.
 • Der må ikke smides brænde, pinde og lignende i søen.
 • Brænde findes i skoven eller medbringes (kan efter aftale med udlåner tages fra brændeskuret).
 • Hvis toilettet i hytten lånes, skal det afleveres rengjort.
 • Der må ikke tegnes på bålhytte, shelters, borde-/bænkesæt mv.
 • Graves der huler, skal de lukkes efter brug.
 • Området omkring bunkeren er privat område, og er dermed forbudt område.
 • Hegn til naboens ejendom skal respekteres.
 • Rafter kan lånes efter aftale.
 • Lånere skal efter brug sikre sig, at græsarealet er opryddet, sådan at græsslåning umiddelbart kan foretages.
 • Tagene på shelters må ikke betrædes.
 • Skader mv. betales af bruger/lejer.