I weekenden d. 4-6/3 – 11 deltog 10 rovere og ledere fra Aabybro gruppe i forskellige kurser og uddannelser på Linien Ud i Randers. Linien Ud er en weekend hvor flere forskellige kurser og uddannelser samles et sted. I alt var der over 350 spejdere tilstede henover weekenden. Fire af de deltagende ledere var på uddannelsen Leder 1 og to af de deltagende ledere var af sted på Leder 2, hvilket naturligt nok er en overbygning på Leder 1. Endvidere deltog tre ledere/rovere på kurset Gren Rover og den sidste deltager fra Aabybro deltog i forskellige temakurser.

På Leder 1 blev der diskuteret forskellige persontyper, hvor der efterfølgende blev taget typeindikatortests. At vide sin egen og andres persontyper kan nemlig være en hjælp til at forstå sine egne og andres reaktioner i forskellige situationer. Kurset gav viden om ledelsesformer og teamsamarbejde, samt redskaber til konfliktløsning i praksis. Derudover blev der også arbejdet med hvordan man giver gruppen et godt image, ved at fremhæve de gode sider. Målet med dette kursus var at ruste deltagerne til at være en aktiv leder i enheden og i gruppen.

På Leder 2 blev emner som systemisk ledelse, anerkendende ledelse og kompetenceudvikling gennemgået. Kurset gav forståelse for ledelsestyper og metoder, og bidrog med modeller og metoder til at få ledelsesarbejde til at fungere bedst muligt. Strukturen på kurset var vekslende mellem teoretisk undervisning og cases, hvor patruljerne fik afprøvet teorien med fiktive situationer. Desuden var et af målene med kurset at blive bedre til at beskrive hvilke kompetencer man har indenfor spejderarbejdet, og kunne relatere dette til erhvervslivet, så det er brugbart ved bl.a. jobansøgning.

På Gren Rover blev der sat fokus på emnet livssyn, der er et centralt emne i roverarbejdet. Herunder blev der også diskuteret hvad det betyder at være voksent medlem i et kristent korps. Derudover blev der også lagt vægt på indsigt i klanmiljø og roller. Desuden gav kurset deltagerne værktøjer til idéudvikling og planlægning i det daglige spejderarbejde i enheden, og viden om, og redskaber til opstilling af målsætning, udviklingstiltag og evaluering i enheden. Målet med dette kursus var bl.a. at give deltagerne generel viden om arbejdet i enheden, samt specifik viden om arbejdsstof og ledelse i enheden.

På de tre temakurser som den sidste leder deltog i, var det sjov og leg der blev sat i fokus. Det første temakursus bestod i alternativ leg med tov hvor der blev kreeret bordskånere og tørklæderinge i tyrkisk træslået knob. Her blev de trætte hoveder sat på prøve, for det var bestemt ikke lige så nemt som det så ud. Det andet temakursus lagde op til en dag med inspiration til, og foredrag om hvordan man tackler de børn der har særlige udfordringer i hverdagen. Her blev der lagt vægt at ”det ikke er børnene der er anderledes, men deres hverdag der er langt mere krævende i dag end for 40-50 år siden.” Det sidste temakursus bestod i at komme ud og lege, få genopfrisket gamle lege og idéer til nye lege der kan bruges af børn i alle aldre og på alle årstider. Målet med dette kursus var hovedsageligt inspiration til alternativ udendørsleg.

Alt i alt var det en meget lærerig og hyggelig weekend for alle deltagerne, hvor der også blev stiftet nye bekendtskaber. Kurserne endte ud med god baggage og erfaring, klar til at blive bragt hjem og videregivet til gruppen og de enkelte enheder.