Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en spejder over 15 år, samt en leder fra hver enhed.

Kort fortalt betyder, det at være i bestyrelsen

  • at man er med i fællesskabet
  • er med til at præge rammerne for fællesskabet
  • er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved

  • at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre
  • at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at med at søge fonde til indkøb af nye materialer, til ture
  • at være tovholder i økonomi
  • at være sparringspartner
  • at være en stemme, når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.

Lars Preben Rasmussen
Gruppebestyrelsesformand (forældre)
Malene Astrup
Kasserer (Indsuppleret i bestyrelsen)
Anne-Mette Solberg
Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Johnny Vandkrog Pedersen
Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Karina Hansen
Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Michael Aagaard
Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Peter Gregersen
Gruppeleder
Jens Højen
Repræsentant for Familiespejder
Marlene Birke Larsen
Repræsentant for Juniorspejder
Mikkel Astrup
Repræsentant for Trop-, og seniorspejder
Louise Elvstrøm
Repræsentant for Klan Nutcrackers