Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en spejder over 15 år, samt en leder fra hver enhed.

Kort fortalt betyder, det at være i bestyrelsen

  • at man er med i fællesskabet
  • er med til at præge rammerne for fællesskabet
  • er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved

  • at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre
  • at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at med at søge fonde til indkøb af nye materialer, til ture
  • at være tovholder i økonomi
  • at være sparringspartner
  • at være en stemme, når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.

Navn Funktion Valgår Valgperiode [år]
Lars Preben Rasmussen Gruppebestyrelsesformand
(forældre)
2020 2
Anne-Mette Solberg Kasserer 2022
Else Birkbak Hilleø Gruppeleder og repræsentant
for Ulvene
2021 2
Johnny Vandkrog Pedersen Gruppebestyrelsesmedlem
(forældre)
2021 2
Karina Hansen Gruppebestyrelsesmedlem
(forældre)
2021 2
Kristina Nymann Gruppebestyrelsesmedlem
(forældre)
2021 1
Nanna Martens Illeman Gruppebestyrelsesmedlem
(Familiespejder)
2021 2
Lillemor Eriksen Gruppebestyrelsesmedlem
(Bævere)
2021 2
Marlene Birke Larsen Gruppebestyrelsesmedlem
(Junior)
2021 2
Peter Gregersen Gruppebestyrelsesmedlem
(Trop, Senior, Rover)
2021 2

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.