Bestyrelsen

Bestyrelsen består af valgte forældrerepræsentanter, en spejder over 15 år, samt en leder fra hver enhed.

Kort fortalt betyder, det at være i bestyrelsen

  • at man er med i fællesskabet
  • er med til at præge rammerne for fællesskabet
  • er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved

  • at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre
  • at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at med at søge fonde til indkøb af nye materialer, til ture
  • at være tovholder i økonomi
  • at være sparringspartner
  • at være en stemme, når der skal tages beslutninger

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Valg til bestyrelsen afholdes på den årlige generalforsamling, der afholdes i januar eller februar.

Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.

  Navn Funktion Valgår Valgperiode [år]
Lars Preben Rasmussen Gruppebestyrelsesformand (forældre)
Malene Astrup Kasserer (Indsuppleret i bestyrelsen)  
Anne-Mette Solberg Gruppebestyrelsesformand (forældre)    
Johnny Vandkrog Pedersen Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Karina Hansen Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Michael Aagaard Gruppebestyrelsesmedlem (forældre)
Peter Gregersen Gruppeleder
Jens Højen Repræsentant for Familiespejder
Marlene Birke Larsen Repræsentant for Juniorspejder
Mikkel Astrup Repræsentant for Trop-, og seniorspejder
Louise Elvstrøm Repræsentant for Klan Nutcrackers
Vil du vide mere om bestyrelsens arbejde, klik her.