Info

På denne infoside er en række nyttige oplysninger, der er relevante for forældre og spejdere.
Når I holder musen over teksten, kan I ved hjælp af pilene ved teksten bladre mellem de enkelte emner.

I kan læse om:

 • Medlemsskab
  • Indmeldelse og udmeldelse
  • Kontingent
  • Forsikring
 • Gruppens værdigrundlag
 • Lederne
 • Forældreopbakning
 • Tilladelser
 • Synlighed og PR
Indmeldelse

Et medlemskab af KFUM-Spejderne i Aabybro sker ved aflevering af indmeldelsesblanketten, der udleveres sammen med en velkomstfolder ved start som spejder. Ved aflevering af indmeldelsesblanketten til en leder, bekræfter I som forældre med jeres underskrift, jeres barns medlemskab.

Oplys venligst mail adresse og mobil nr. på indmeldelsen, da mange informationer formidles via mail og SMS.

Kontingentet for at være medlem af Aabybro Gruppe er i øjeblikket kr. 400,- pr. halvår. (pr. 12. september 2018)

Opkrævning af kontingent udsendes pr. mail, som genereres af vores medlemsservice. Det er derfor vigtigt, at vi har den mailadresse, som I jævnligt besøger.

Udmeldelse

Et medlemskab er bindende, indtil skriftlig eller telefonisk udmeldelse fra forældrene.

Forsikringer mv.

Det er vigtigt, at I som forældre sikrer, at jeres barn er dækket af en privat ulykkesforsikring i tilfælde af tilskadekomst ifm. spejderaktiviteter.

Vores korps har abonnement ved Falck, som dækker ved tilskadekomst og sygdom ifm. de daglige møder, ture og lejre.

KFUM-Spejderne i Aabybro er drevet af frivillige, der bruger fritiden på arbejde for og med spejder.

Alle ledere gør dette for at give børn og unge gode oplevelser, og hjælpe til at udvikle færdigheder indenfor spejder/ friluftsaktiviteter, samt sociale færdigheder.

Vi arbejder alle for at give børn og unge en følelse af at være en del af et større fællesskab, lære at tage hensyn til hinanden og vores omgivelser.

Vi har forventninger til alle spejdere, der deltager i ugentlige møder, til arrangementer og lejre.

Vi ser derfor, at man kommer til møderne, for at deltage i de aktiviteter, der er planlagt. Dette betyder, at man lytter til lederne, og respekterer deres beslutninger. (Det kan også betyde, at man skal kunne tie stille).

Der skal være respekt, spejdere og ledere imellem, og for vores område og udstyr.

Vi har en forventning til alle forældre om, at I vil komme til jeres barns leder, hvis I har spørgsmål, ris, ros eller bare har lyst til at vide, hvad vi laver, og hvorfor.

For at gøre det lettere at finde de ledere, der netop har med jeres barn at gøre, har vi sat billeder, med navn, enhed osv., op i indgangen til hytten.

Enhedsledernes kontaktoplysninger findes på bagsiden af folderen, der udleveres i hytten. Der er i alle enheder altid mere end en leder, så det skulle være let altid at få en snak med en af dem.

I er altid velkommen til at deltage i et møde, eller byde ind, hvis I har lyst til at hjælpe til.

Aabybro Gruppe ledes af en stab, bestående af frivillige og ulønnede ledere, der brænder for at give/lære jeres barn spejderlivets glæder.

Til hver enhed i gruppen er der knyttet 2-3 ledere, som har ansvaret for at planlægge og gennemføre spejdermøderne. Gruppen indhenter børneattest på alle ledere over 15 år, og tilstræber, at der altid er mindst to ledere til stede - et af hvert sit køn.

Der udsendes program med jævne mellemrum.

Gruppelederen har ansvaret for gruppens daglige drift.

Det er af stor vigtighed, at der er en god kontakt mellem ledere og forældre, da jeres barn gerne skal føle sig tryg, og have en positiv oplevelse ved at være spejder.

Det kan være svært at skaffe ledere nok, så hvis I kender nogle, som har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde, hører vi gerne fra jer. Vi kan desværre ikke tilbyde løn eller anden form for godtgørelse - men derimod en masse gode oplevelser med spejderarbejdet.

Gruppebestyrelsen arbejder til stadig med at skabe gode økonomiske rammer for spejderarbejdet. Dette giver sig udslag i, at vi kan holde kontingentet på et niveau, hvor alle kan være med. Dette aflaster også lederne i det store frivillige og ulønnede stykke arbejde, de gør for spejderne. Derfor forventer vi, at I som forældrene hjælper til med nogle få praktiske opgaver.

Det forventes, at I bakker gruppen/jeres barn op ved blandt andet:

 • Kørsel til arrangementer
 • Uddeling af reklamer og andet
 • Vedligeholdelse af hytten og materiel.
 • Rengøring i hytten - max. en gang årligt.
 • Salg af lodsedler en gang årligt
 • Og lignende opgaver

Ved indmeldelsen skal I som forældre give tilladelse til bl.a. om jeres barn må transporteres i private biler, om billeder taget ifm. spejderaktiviteter må bruge i PR og på vores hjemmeside, Facebook mv.

Vi har uddannet klatreinstruktør i gruppen, hvorfor vi gerne vil have en tilkendegivelse på, om jeres barn må deltage i klatreaktiviteter.

Ved kørsel i forbindelse med spejdermøder, ture og lejre, kan det ske, at jeres barn skal køre med andre forældre. Derfor har grupperådet vedtaget, at ingen spejdere må transporteres uden at være fastspændt i godkendte seler, og evt. godkendt siddepude.

Gruppen forventer af jer som forældre, at I vil være behjælpelig ved transport af spejderne. Vi forsøger at fordele kørslen, så det ikke er de samme forældre, der skal køre hver gang.

Lokalaviser

KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe forsøger jævnligt at markere sig i lokalaviserne i forbindelse med arrangementer, ture, lejre mv.

Hjemmeside

KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe har sin egen hjemmeside www.spejderneaabybro.dk, som er stedet, hvor alle kan læse omkring spejdergruppen. Her kan man blandt andet finde en masse praktiske informationer, heriblandt tilmelding til arrangementer, kalender og meget mere.

Facebook

KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe er også at finde på Facebook med vores helt egen side. Vi kan findes ved at søge på ”KFUM-Spejderne Aabybro Gruppe”. Her vil der være billeder at finde fra vores daglige møder, ture og lejre. Ligeledes vil der også jævnligt komme indbydelser til forskellige arrangementer.