KFUM-Spejderne Aabybro Gruppe blev oprettet den 19. maj 1940, kort tid efter at Danmark blev besat af tyskerne i 2. verdenskrig. Daværende KFUM-sekretær Johannes Petersen var blevet grebet af Baden-Powells idé, og tog initiativ til opstart af KFUM-spejderarbejdet i Aabybro.

Han samlede en lille flok drenge i alderen 13 – 16 år i den første patrulje, som hed Falken. Det første spejdermøde blev afholdt på Vestergade nr. 14 i Aabybro, og siden hen på lofter, kældre og værksteder i private hjem.

Annalerne fortæller ikke meget om, hvem der var med fra starten. I løbet af kort tid voksede gruppen til omkring 60 unge mennesker, som kom fra både Biersted, Vedsted, Skovengen og Haldager.

Den første sommerlejr blev afholdt på Gjøl i sommeren 1940, hvor der deltog en stor flok spejdere. Gennem krigstiden 1940 – 1945 blev der afholdt lejre i Hammer Bakker, Fosdalen, Rold Skov, Skyum Bjerge ved Thisted og mange andre steder.

Til alle disse lejre cyklede spejderne på deres elendige cykler med lappede dæk, hvorpå de medbragte deres udrustning.

Gruppen er i besiddelse af billeder fra den tid, men har ikke kendskab til navnene på spejderne.

I 1946 deltog Aabybro Gruppe første gang i en korpslejr, som foregik i Sønderborg.

Fra 1946 og frem til sidst i halvtredserne har gruppen ikke meget kendskab til Aabybro Gruppes aktiviteter.

I 1959 fortæller et grupperådsreferat om planerne om at flytte gruppens hytte, som menes at have ligget på Grøns Eng ved Toftevej, til divisionens grund i Rævhede. Senere fortæller referaterne, at hytten blev solgt, og at der planlagdes at opføre en ny.

Den 12. december 1961 blev der i Aabybro Missionshus startet ulvearbejde i Aabybro Gruppe.

På det tidspunkt var alderen for at blive ulveunge 10-12 år. De ugentlige møder blev senere afholdt i spisekælderen på den daværende Centralskole.

Flokkens ledere var på dette tidspunkt en der hed Morten og “Spejder Birthe”.

Ulveflokken voksede støt og fik allerede i 1962 ved divisionsturneringen, en bande placeret som nr. 1, og flokken kunne også hjembringe æresstanderen som bevis på, at de var divisionens bedste ulveflok.

På dette tidspunkt var Aabybro Gruppe en del af Øst Limfjords Division.

Op gennem 60’erne afholdte Aabybro Gruppe flere basarer og andre indtægtsgivende aktiviteter for at tjene penge til en ny spejderhytte.

Den 23. juli 1965 kunne Holger Jensen, J. Pallesen og Tage Larsen skrive under på købet på den grund, hvor vores spejderhytte ligger i dag.

Herefter gik planlægningen af byggeriet af spejderhytten i gang. Ved fælles indsats fra forældre og gruppens gode venner, stod spejderhytten her på Aastrupvej 4 færdig efter sommerferien i 1967. Dette byggeri kostede samlet ca. 25.000 kr.

Midt i 70’erne begyndte gruppen at tage piger ind, og hurtigt faldt de naturligt ind i spejderidéen, og som en del af spejderfællesskabet.

I 1992 opstod der et behov for at tage spejdere ind i en yngre alder. Dette medførte en beslutning om at starte en bæverflok, der er for børn i børnehave- og første klasse. Herefter oplevede spejderarbejdet i Aabybro Gruppe en kraftig opblomstring. Flere ledere kom til, og det blev nødvendigt med en deling af ulveflokken i ulve og juniorer.
Dette betød hurtigt, at spejdertrop voksede, og efterhånden også blev der også skabt en mindre seniortrop.

Efterhånden blev der pladsmangel i spejderhytten, og i 1996 stod en tilbygning til hytten færdig med to patruljerum og et stort grupperum/mødelokale. Også det projekt skete med hjælp fra en arbejdsom forældrekreds og andre spejdervenner.

I 1998 blev der i forbindelse med Marianne Møllers Gilwell projekt bygget to shelters på hver 12 kvadratmeter.

I 2005 blev der igen behov for at udvide spejderhytten. Denne udvidelse skete for at følge med tiden vedr. toiletfaciliteter, og for at skabe bedre faciliteter til gruppens materiel. Hytten blev udvidet med 56 m², og bestod i etablering af 2 toiletter, hvoraf det ene er et handicaptoilet, rengøringsrum, depot/værksted, og en overdækket terrasse på 20 m². Byggeriet blevet delvis udført ved hjælp af lokale håndværker, forældre, ledere mv.

I 2009 blev der på grunden etableret en lille sø/vandhul. Et åndehul, hvor der kan bygges broer, fange hundestejler mv.

Faciliteterne ved vores spejderhytte på Aastrupvej er løbende blevet udbygget/udviklet. Denne udvikling har kun kunnet lade sig gøre pga. et aktivt grupperåd, hjælp fra forældrekredsen, og velvillig økonomisk støtte fra fonde, Y-Mens Club, Lions Club, samt lokale pengeinstitutter mv.

Gruppens logo

 

Gruppens tidligere logo